Bình luận

Thằng e nó là bi, mà nó như con gái, vả lại nó 1 vợ 1 con, Nó ghép đôi thằng anh với 1 ông hướng dẫn, mà về ngày cuối thì lộ bản chất lợi dụng. Ròi từ đó tình chị em sâu đậm