Bình luận

Làm đéo gì có trinh ? :))))) Thấy trai mà mồng hẩy hẩy thế kia là tao thấy trinh tiết đéo có thành vấn đề rồi. :)))))) Trinh từ trong tâm em nhé. :">
Đời méo biết chữ ngờ. Biết đâu đêm 30 nó bắn pháo bông với thằng khác không phải là cưng keke
Trong thời gian chờ chữ duyên của mày phát huy tác dụng thì anh ấy đang chịch lên bờ xuống ruộng với cả khối đứa nhá con