Bình luận

Gì vậy trời, tui nhớ đọc cái cfs này một lần rồi mà, chơi gì ác nghiệt thồn bánh tới hai lần chi vậy. :v Cuộc sống khó khăn lắm rồi mà còn double thọc họng chắc chớt :v
Con ác phụ :))) tau chúc con Mi nhà mày ăn vịt lộn bị trúng thực và mày bị sìn bụng :))) Thân ái!!!!
để coi chuối 23 năm nó dộng cho bôn lành, đi chàn hãng luôn chứ ở đó mà véo nó. quỹ yêu j k à