Bình luận

Đùa chút thôi "Trong một diễn biến khác là nó đang ghen với mày chứ không phải ghen e kia"
Haha. Banh cúc ra. Xong tự cầm chúi của chồng nhét vào nhún nhún. Nếu nó cương. Là nó hết giận. Nếu ko cương. Thì chia tay mẹ đi.
Lạy bả Ad, cưới đau bụng luôn, "chị em má ơi".... mà bạn hát bài ChiPu kia , em sai rôi anh xin lổi em đi