Bình luận

Tay kia để trong quần để đè chuối xuống dưới khỏi bị nhô lên đó, có khi 2 tay, tay đè chuối tay đè trứng Trường hợp 2 là hàng bé quá, phẳng lì, để cái tay vào cảm giác nhô nhô hoặc như trường hợp 1
Đúng :))) đúng như suy nghĩ của tao là tay để túi quần để quần nhô lên đỡ ngại vì chuối thuộc dạng ngoại nhập và size XXL :)))
Tao đảm bảo ông í bị rối loạn cương. 1 tay phải nén kiuu lại . Hoặc k mặc sịp nên phải đè kiuu ko nó cứng ???
tình yêu chỉ giành cho những người biết năm bắt cơ hội... Nói vậy thôi chứ ảnh chắc có chồng rồi đó ?
Mình nhớ có cfs cũng cờ rút một người làm chung ,xong tỏ tình phát rồi cả công ty biết ,xong tự viết đơn nghỉ việc luôn.
luôn để tay trong quần à? thế chắc là chưa có người ấy ấy đâu nên chú thử mạnh dạn xem :v