Bình luận

Đã từng có người nói với tôi những lời như vậy. Rồi người đó cũng bỏ tôi đi vào một ngày Đông trời vừa trở lạnh. Nói được thì làm được bạn nhé. Ngàn lời chúc phúc đến hai bạn.