Bình luận

Dume giờ ra đường toàn diễn viên, sáng giờ tao diễn vai con tấm ngoan hiền trong dòng họ Lê tới giờ chưa được thoát vai đây
chắc tao lạ :( tao kèo nằm trong cũng đc nhưng khi ra khỏi giường thì tao phải đc quan tâm như thụ thì tao mới chịu :( :( có cách nào không :(