Bình luận

Not related much, but I fall in love with Saigon's local words like "cưng" or "bây". They are so nice to express our feeling, which we cannot look for in the other foreign languages :)))
Thân gửi "em" trong cfs đc nhắc tới, nếu có vô tình đọc đc bài này xin im lặng để giữ mình, trai lơ xe nổi tiếng lăng nhăng, đi tới đâu rãi thính tới đó =]]] "em" gì đó hãy thận trọng. Đừng tin anh ta
Nó chấm đại trà tau cười xỉu nghen. Nói chứ mua chuộc tau đi tau kiếm cho vì tau chung trường với nó đó ?
Sao biết cao hơn 3 phân hả má, coi chừng con mẻ nằm trên đó, nằm trong đó biết chưa. Lại là CTU , cưng quá đi . ??
Ad #Steve chấm mút nhiều quá đó! =)) P/s anh đẹp trai, cao hơn em 3 phân, dài hơn em 3 tấc =))))))) hahaha Gọi 1900.113.113 nhấn phím 6 rồi phím 9 để ta gặp nhau em nhé!
Ôi đợt nay ra, đường phải dạ vâng ms đc . Vậy mà cx có bồ Đc hả tr.... Thật là bất công quá đi
Khổ, người ta tìm thật tâm mà cả mớ người cứ loạn cả lên. Sao họ tìm đúng được.
Tao đang dò xuống cmt, TỪNG COMMENT 1 để coi có đĩ nào trá hình nặc danh chấm mút liếm láp gì không =]]]]
Dare and do, dream comes true nhé. Là người của iziEnglishcommunity bạn vô page hỏi thử đi :)))) chúc chủ thớt sớm tìm dc bạn ấy.
Có mấy cđl sô bồn vào chắm mút đủ thứ làm chúg nó không tiềm được nhau giờ.!Tạo nghiệp đó, nên report cfs nầy để đứa kia khỏi đọc được thoi nà!! ?
Chấm là có bồ đó mấy đứa, chấm nhiều vào nhiệt tình vào nào ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................