Bình luận

Kiểu như dẹo lâu ngày quên mất là mình dẹo nek. Nói vậy chứ có nhiều bạn hk dám thừa nhận con người của mình, cứ nghĩ để tự nhiên rồi sẽ ổn. Nhưng rồi thời gian sẽ trả lời. Đã từng...