Bình luận

Đag đâm mà t bắn thì nghỉ chơi..... Chứ ra r...ứ còn phê nữa...đau vl ra luôn ấy... Mặc dù t là đứa rất thích đc bạo d*m~~~
Tặng mày a song này hét cho husband nghe nhé: Em...Bắn nắng, Bắn gió để yêu anh.:) Bắn phố tan tầm, Bắn chiều gió thổi... Mai này thay đổi vẫn nguyện Bắn Bắn Bắn mình anh.<3 Khổ thân. Huhu ???
? Ý là định viết fic cao lãnh cấm dục công bị điều giáo thành dâm đãng tao thụ phải không
T chủ quan tâm câu " ĐÃ TỪNG LÀM CÔNG" của m thôi. Công đã ít lại còn yêu nhau. T hận ???