Bình luận

đi khám cũng vui lắm, tiếc là t vừa nhìn tụi nó tụt quần ra là tụt mode, mông quá lép lại đen và thâm