Bình luận

Đm m phải thanh lịch lên chứ :) Gì đâu mà kém sang v má :) Việc của m là phải sang lên còn nó thì để t lo cho V nha ... Hi :3
Hàng Mĩ chất lượng cao. Chuối Tây chừng k vừa mồm đấy kaka. Tới đó đừng viết thêm cfs xin đồng râm đây chỉ điểm vì...k vô nha akka
Đù, có chuối dâng tận miệng mà k ăn thì đưa tau ăn dùm cho kaka, tau đây 23 năm kiếm tìm mà chưa có a công nào hiến chuối đây này ?