Bình luận

Tau nghĩ mày chắc còn vương vấn nó, 1 chút nho nhỏ gì nên mới chưa ra tay. Chứ ko là lên đây khoe chiến tích rồi ???. Đường còn dài mà thù này sẽ trả =)))
Cái gì cũng có chứng cứ rõ ràng rồi hãy kết luận nhé, chắc gì chỉ một mình nyc bạn biết mật khẩu, mà nếu nyc bạn làm như vậy thì cũnh có thể bạn đã gây nghiệp nên phải nhận hậu quả. Nhưng mà bạn vẫn có thể lên phòng đào tạo nhờ giải quyết mà, mình nghĩ thầy cô trong trường sẽ giúp cho bạn.
Đưa tên cho t, bảo đảm ba má nó đéo nhận ra nó, thứ đó ghim cho khỏi đẻ trứng ....
Ôi tội thằng nhỏ! Haiz, P/s mấy người có tính vậy, bỏ đi nha! Haiz ăn ko đc đạp đổ, báo hại người khác!