Bình luận

"Dẫu ly rượu đắng cay đến mức nào đi nữa,.... Kỉ niệm đẹp của bạn và người đó. " đoạn này hay và tôi cũng nghĩ z! Dù xấu hay đẹp thì quá khứ vẫn là kỉ niệm và tôi chỉ nhớ những j đẹp nhất trong lòng.
T cũng đã từng như vậy, trả anh về tình yêu nơi anh thuộc về. không oán hận. không trách móc. chỉ mong anh hạnh phúc
có lẽ là bạn vừa muốn người ta hạnh phúc lại vừa không muốn người ta hạnh phúc bởi vì nếu người ta hạnh phúc thì người ta sẽ không còn nhớ đến bạn nữa. Đức Phật có nói rằng Duyên chính là băng, duyên đến ta ôm băng ở trong lòng đến khi băng tan mới phát hiện rằng đã hết duyên. Duyên đã hết, tình cảm đã không còn nên buông tay, tình đã hết giữ người lại làm gì, giữ được nhất thời không thể giữ được lâu dài, buông tha cho người ta cũng là buông tha cho bản thân, cho bản thân một cơ hội khác, một người thật sự phù hợp hơn với bạn. chúc bạn vui