Bình luận

bà nội tuy nhận thức chưa đúng lắm, nhưng được cái thương con cháu. Nếu gia đình nào cũng được như vậy thì tốt rồi, việc để mn hiểu thì thời gian có thể làm, chỉ cần yêu thương là đủ
hùi nhỏ cũng hay bị chọc, rồi quyết tâm đi gym đồ, chỉnh giọng nói, chỉnh dáng đi@@...giờ về nhà mỗi lần mà ai nhắc tới 2 từ bd là lườm mắt 1 phát câm nín hết, hoho