Bình luận

đọc mà đau hết cả lòng mề, nhớ lại hồi trước khi biết được ng yêu ngủ với người khác lúc đấy ôm lồng ngực không thể thở nổi, khóc không dừng lại được, không thể bình tĩnh như anh, nhưng cuối cùng tôi vẫn là tha thứ, dù rằng biết there's something you can forgive, but you can never forget