Bình luận

Em chỉ nói muốn nói anh !! Anh đã yêu và lo lắng hết mình, anh đã cố gắng nhẫn nhịn vì tình yêu rồi, nếu không còn đủ chịu đựng nữa thì thôi! Anh cũng không buồn vì mình chưa hết lòng chỉ tại ngta không biết giữ !! Những người ngu là những người không biết giữ người yêu họ hơn chính bản họ !!