Bình luận

Năm lớp 10 đêm 30 tết ấy tôi lỡ trót trao thân này cho 1 tình yêu mới chớm nở. Ngây thơ dễ dụ nên đã cho đi và không nhận lại cái gì cả :))