Bình luận

Thui đi bùn , Đào Bá Lộc quất tới 14 con ciu mà vẫn đang ế thì cưng mới 3 con , ráng thêm 11 con ciu nữa cho bằng chuỵ bằng em ??
Bộ ban nghĩ có mình bạn xài app Jack'D, Blued à? Ngoài kia còn nhiều người xài lắm nhé. Xài mấy cái app đó rồi bị cám dỗ, bị đưa đẩy thì ai cũng bị cái dục vọng làm mù con mắt thôi
Tìm qua Blued qua JackD chi để bị dụ. Hãy tìm qa Gay 18+ cfs, nơi tìm trai đáng tin cậy cho mọi nhà ahihi