Bình luận

? Ơi chồng trong mơ của anh đây rồi, tới tới, mình đến với nhau đi. Trừ nấu ăn ra thì chúng ta giống đến 90%. Tối tối vợ chồng mình ở nhà ăn xong đọc truyện, đánh game, xem phim nè. Đừng ra ngoài đường nữa, loài người nguy hiểm lắm.