Bình luận

Người ta có tiền sữa 1 lượt còn này thì sữa lần lần. R lần sau sẽ là bơm ngực. R lần s nữa sẽ phẫu thuật trym. Chúc mừng mầy quay vào ô may mắn. Ahihi sắp có thêm 1 chụy em nữa r ???
Tới trung thu thì chồn mày " em ơi anh đi gắn bướm nha , để em cắm cây " đèn cầy " vô cho nó có lửa lung linh cho có không khí trung thu nha ahihi " =))))