Bình luận

Doume ad, lưu ý m phải để ở đầu cfs chứ, làm t đọc ói xanh mặt mới thấy cái lưu ý của m. Habadeo ?