Bình luận

Nói thật ra. Thì cái này chẳng có gì để quá suy nghĩ như vâyh, cũng giống như một thằng trai thẳng yêu cùng lúc hai đứa con gái. Và nó muốn có cả hai đứa đó,