Bình luận

Ế mà đọc mấy cái khoe bồ này riết tao nói có ngày máu loz dồn lên não tức mà chết :) quỷ ma gì đâu!
Thay mặt chụy em Cần Thơ tau nghiêm túc phê bình mày, đồ con gái con nứa mới rửng mắt đã bày đặt tia koo trai....mà bự là nhiêu có hình ko, chia sẻ đi con quỹ. ?