Bình luận

Đm gần 2g sáng Erik ,Annabelle chưa gọi và trong lúc mọi người đang chìm trong giấc ngủ say mà t cừi như 1 đứa điên dại mới chốn ziện zìa á chời ,nữa đin cừi ỉa lun =]]] vl giựt long koo mà pặc pặc má dễ sợ ??