Bình luận

"Rồi kể từ bữa đó, mình đang nằm trên giường, bất kể tư thế nào, mỗi lần đi học về nó cũng chồm xuống ôm cho được, mà hông nói gì hết. Chắc nó đang sạc pin nên thôi cũng kệ." ===> vcl sacj pin ??? ai đó nói cho tôi chuyện gì đang diễn ra được không???
Hãy cho nó một đêm r đè nhún cỡ 7 8 hiệp đêm bôn lành nó :). M sẽ có câu trả lời nha con đuễ. T là t thấy rỏ r đó cml :)
thím cứ đè ns ra giả đùa giả thật bảo mày quyến luyến tao thế hả để tao hun phát cho tình thương mến thương nha, xong xem nó có cho hun k :v nó cho thì cứ thả thính coi còn k mà giãy nảy lên như khỉ phải mắm tôm thì kêu dm tao đùa thôi đéo gì phải giãy lên thế, này thì cho đùa này đá cho nó cái rồi kêu cút về giường cho tao đêm nào cũng chiếm chỗ của bố:v đấy thím thử đi.
T đã đọc hàng chục cái cfs thể loại này và rút ra kết luận: Tụi này nó dùng chung CẤU TRÚC câu....Mẹ bà buông ra: "CHUYỆN KHÔNG CÓ GÌ ĐÁNG NÓI, ĐÁNG KỂ...CHO ĐẾN KHI" Tụi bây Copy bài nhau à. T mét Cô nhé !!!