Bình luận

Đm. Ôm nó khóc và đêm quất 3 phát. Thể loại giang hồ đánh nhau rồi cũng đưa đít cho trai xoạc. 5 năm trời đưa ass cho trai thông. Sao hôk khoe 20cm 40p lun đi con ml ... tao trù sóng gió gia tộc hành mày. Mẹ chồng hành mày. Ck m bị yếu sinh lí nha con đũy
Trời đậu má. Thứ nứng lòn ban mai. Thứ nuslo sâu đậm. Khoe cái qq. Bà nội cha m . rãnh hả thì đi chùi tolet đi. Hết tháng cô hồn r -_- T tuyên bố nghỉ tu -_-