Bình luận

Đọc những cfs thế này, chẳng biết nói gì hơn ngoài câu "Rồi thời gian sẽ xóa nhòa mọi vết thương" (Không biết tôi đã nói câu này bao nhiêu lần rồi.) Không chỉ riêng giới đồng tính, ngay cả dị tính luyến cũng có không thiếu người bỏ rơi người yêu để cưới một người khác. Vin đủ mọi lý do, họ mong người ở lại hiểu và thông cảm cho họ. Nhưng rồi ai sẽ "hiểu và thông cảm" cho người ở lại đây? Hi vọng bạn sớm đi ra khỏi cơn đau, sớm tìm được hạnh phúc chân chính. Cũng chúc tất cả mọi người sẽ không phải rơi vào tình huống oái ăm như thế này nữa <3