Bình luận

Ngưng ảo tưởng mình đặc biệt đi cháu, Gay thì mười thằng đến chín phải thích đàn ông menly, slim, muscle, sáu múi. nên mới đổ đứ đừ với tụi str. Mấy cái thích tiểu mỹ thụ trắng trẻo đẹp như con gái là do mấy con mẹ hủ tưởng tượng motip yêu thích của mấy mẻ thôi, đọc truyện cho cố vô rồi tưởng mình lạ lắm. Ngưng đọc truyện và đi dạo web chat sex đi rồi thấy sở thích của mình cũng như thiên hạ thôi, lạ cái đéo nhé.