Bình luận

Điiều đó ko quan trọng, quan trọng là - Cô toán cấp 3 : Toán lớp 12 rất có ích và được ứng dụng trong đời sống hằng ngày ! - Tao ra chợ : Thím ơi bán con 2 mũ 4 chia cho logarit cơ số 10 trừ tích phân x mũ 2 cận từ 0 tới 1 kilogram thịt heo ??
Muốn một lần thấy mặt ad _huy qtqđ , chứ ổng rep cfs nào đúng cười sml, ngắn gọn đơn giản đúng trọng tâm cái đó. :v