Bình luận

ổng dắt m về ra mắt nhà ổng chưa? ra mắc đồng nghiệp ổng hcuaw? ra mắt bạn bè ổng chưa? nếu chưa thì chớ vội mừng, 30 chưa phải là tết nha bé cưng
:> tối rồi còn bị thồn bánh vào họng , cưng cứ đi thực tập đi ổng đi làm về điên đầu về mấy con yêu nghiệt ở trường là ổng đi xả sì trét với mấy con khác nghe hônnn
Quá sức yêu nghiệt. Tao trù cho hôm nào nó cấm m ăn chuối của nó rồi m sẽ nhịn k đc ăn chuối bên ngoài và tao sẽ làm e gái ngây thơ vô thế chỗ m. Liệu hồn nha m