Bình luận

Ông trai thẳng, tự dưng bạn hôn ông cái, ông cong luôn, tối ông ngủ ông nhớ bạn hoài vì cái hôn ấy... Thôi thu xếp qua ở với ông đi, kẻo ông đổi ý thì phí của trời cho...
Ổng mua sẵn Rocket rồi. Chỉ chờ gái qua, xong ổng nhìn gái bằng ánh mắt trìu mến nhất và nói rằng "Thông anh đi em"???