Bình luận

T là thụ, t k thích make up cho mấy, lâu lâu đi đâu thì đánh son :)) chứ k make up làm chi, để mặt mộc v đó =)) có nhiều trg hợp mắc cười lắm, như thớt nè " k hợp vì quá nhỏ con " đm cũng có mấy vụ như t đây " k hợp vì t học võ " clm
ẻo lả hay không là quyền của mỗi người, không thích thì next, đừng lấy đó làm lí do để làm tổn thương người khác