Bình luận

Mày là thứ yêu nghiệt, chồng mày là thứ thê nô >< tao chống mắt lên coi chúng mày hạnh phúc được bao lâu
Truyện hay, cốt truyện khá chặt chẽ, lời văn gần gũi, ngắn gọn, à không, đéo ngắn, nội dung trình bày đầy đủ, một tràn pháo tay cho con thụ vừa ảo tưởng mình đẹp vừa feelhigh có chồng đẹp trai khoai to ngoan hiền...vỗ tay????