Bình luận

Ngoài việc trym 18.5 thì cái cfs giống y chang đời mình chả khác tẹo nào mà ba mẹ mình còn tính là đến lúc mình cưới vợ sẽ làm như thế nào lúc có cháu sẽ ra sao.....haizzz nghe mà xé lòng