Bình luận

Vì cuộc đời chỉ là vài ba trang giấy, vẽ nguệch ngoạc vài cuộc tình như lá bay... T cũng 25 tuổi như bạn, cũng 10 năm biết yêu, 5 người, mỗi người để lại cho t thật nhiều bài học dù tất cả chỉ là tự t đa tình. Mỗi ngày mới trong cuộc sống, ta lại gặp nhiều người khác nhau, có người ở lại trong khoảnh khắc, có người vài tháng, có người vài năm, có người là cả đời. Nhưng cái bi kịch bắt đầu khi chúng ta chỉ tìm kiếm người ở cùng mình cả đời mà quên đi nhưng người khác. Chúng ta tự chọn cho mình cô đơn, kỳ thực t chẳng mơ tưởng đến ngày già yếu sẽ có ai bên cạnh, hay nói đúng hơn t sợ phải thất vọng. Quan tâm và dc quan tâm, yêu và được yêu, chia sẻ và lắng nghe, đó là những gì bạn cần để thoát khỏi cô đơn. Tôi cũng từng khóc vì cô đơn, vì không ai hiểu mình nhưng t nghiệm ra rằng tự thương xót cho cái số phận mình thì rất dễ, nhưng tự vực mình dậy mới là điều khó khăn.