Bình luận

Dễ thương thế ???bonus thêm nữa là: Mấy trò nên tìm teamate giỏi như Hermione, để nó gánh team cho nhé.