Bình luận

Gặp tao cưa dính rồi tao về xoạc cho bôn lành tội cho tao đợi. Cứ mỗi cú thúc thần sầu lại tét đít "đợi nè, đợi nè"
Đm t đọc một hồi t tưỡng sad ending ai dè.. Thứ huần hòe.. Đm nuốt trọn luôn r nè cl`. T còn đag chuẩn bị cmt so deep thì đmm.. M làm t tuột mood vcl :) Thứ trời đánh thánh đâm.. Biến ngay cho chụy.. Chụy lên đường áp vì bánh loz của cưng r ?
Tao chờ mong qua tháng cô hồn để được quẩy tung lòn. Nhưng ko, ko thể nào tránh dc mấy con quể khoe bồ như lày dc. Còn hơn cô hồn nữa. Yêu nghiệt mà. Mài có biết có những đứa sống tới giờ này cũng chỉ chờ ngày dc mất trinh ko hã con kia.