Bình luận

:v Rồi 2 nữ khi về phòng, nhìn lại khoảng thời gian mình crush trai nào thì trai đó cong nên cả 2 đã nhận ra được một chân lí rằng "Chỉ có con gái mới đem lại hạnh phúc cho nhau", hai người sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời !!!