Bình luận

'' Tôi sẽ ko bao giờ come out với gia đình và sẽ như bao người lấy vợ sinh con , nhưng tôi vẫn muốn tìm 1 tình yêu blah blah .... '' , vừa muốn được yêu vừa muốn hoàn thành vãi diễn Trai Thẳng để đời ??? Dẫu biết rằng tham lam và ích kỷ luôn tồn tại trong mỗi người , nhưng gặp những tình huống như vậy cũng ko thể ko tặc lưỡi chua xót ( xót cho người mà bạn sau này đá đít để đi lấy vợ chứ ko xót cho thớt đâu nhé )