Bình luận

công hay thụ, top hay bot, same hay uke thì đều là 3D cả thôi, quan trọng là cảm xúc, nếu rung động thì cứ iu, việc gì mà phải đặt tiêu chuẩn bot kiếm top, thụ kiếm công, mệt mấy cha mấy mẹ ghê, chắc iu nhau chỉ để phân vai ai ck hay vợ cho thiên hạ ngắm à? iu là iu , có cảm xúc gắn bó là cứ yêu bất chấp, việc gì mà phải gắn cái mác đứa thụ ko dc iu thụ, công ko dc iu công, túm cái quần lợi, 3D thì cứ iu 3D , đừng iu trai thẳng nó làm nát cúc rồi nó bỏ lăn lóc thì khổ lắm, mấy má hay cmt tao thụ nên ko iu thụ, tao công nên ko ăn thịt đồng loại, tới cơn rồi thì thịt gì cũng chén mấy má ưi