Bình luận

Ta nghe có mùi gì đó truyện khêu răm ? bắt đầu từ cảnh thơ ấu này này kia kia. Xong xác định xoạc tại 1 Thời điểm ?? hiện hình đi, hiện hình đi, chờj má....
Hành văn trôi chảy đó chứ, chứ nhiều truyện viết toàn teencode đọc muốn mỏi mắt. Ủa, đây page gay cfs hả, cứ tưởng đang đọc page teenfic =)))))