Bình luận

Nói chung: Bot thì phải đẹp -_- ai cũng có thể đẹp hơn, nếu đéo đẹp hơn được thì nhìn Đức Phúc đi. :v Lúc nào cũng phải đẹp, đẹp menly cũng được, đẹp cute cũng được... tụi bây muốn đẹp kiểu nào thì theo kiểu ấy nói chung là phải ĐẸP còn đã đẹp rồi mà đéo có bồ thì coi như bây sinh nhầm ngày xấu :)))