Bình luận

Thật sự thì không có ý khuyên anh bỏ du học nhưng phải nói rằng gay duyên phận mỏng lắm :) giả sử nếu em có người yêu và người đó cũng đi du học thì chính em cũng tự hỏi mình là cái gì của người đó :)