Bình luận

Các bạn lưu ý =)))) đm đừng dùng giống thằng thớt nhé, c21.5 khả năng gây kích ứng là 90%, còn tẩy trang Nivea mùi cồn nồng nặc. Hix, t ko có ý gì đâu, nhưng nếu trình m chưa đủ đừng chia sẻ như thế, nhiều ng ko có kinh nghiệm dùng theo tội người ta :(( t cam đoan 100% kiến thức bạn này vẫn chưa vững nhé