Bình luận

Chúng ta chỉ cùng nhau đi chung chuyến bus này một đoạn thôi em nhé! Đến trạm trước anh phải dừng lại rồi vì anh biết trong em anh chẵn là gì cả! Hãy tiếp túc nhé cậu bé của anh và anh sẽ dừng lại sẽ tìm cái hạnh phúc khác cho riêng anh!