Bình luận

Đúng dịp gần sinh nhật được phát cái bánh to tổ bố thế này nuốt sao trôi :))) đoi khi cũng muốn làm con trai để đc đi nhập ngũ thử cảm giác sống chung cùng cả một bầy đực rựa lắm cơ mà xem xong Sao nhập ngũ thì thôi không dámm ???
hai anh bạn này nc dthuong ghê ;)) sao không thấy đề cập trên dưới gì hết vậy khi nào chị em hai đứa bây bài kế cho dân chúng ăn bánh gato k vậy ;))