Bình luận

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Với những người như vậy, ngoài buông tay ra, chẳng còn cách nào tốt hơn cả. Thà đau một lần rồi thôi còn hơn để nỗi đau âm thầm và dai dẳng