Bình luận

Ủa sao từ đầu nó bắt thay đổi rồi mới yêu vậy thôi chia tay mẹ đi cho vừa lòng. Yêu là chấp nhận nhau cùng nhau thay đổi mà thấy khó quá thôi dẹp đi. Sống nên có chính kiến một xíu. Thấy không có đường tiến thì cũng ráng chừa đường lui chứ anh?
Con ng sinh ra. Đâu phải muốn là đổi thành công được. Đã yêu phải chấp nhận 1 phần khuyết điểm nhau chứ. Chẳng ai vẹn toàn đâu mà đòi hỏi, sao bạn kia k ốm lại mà bắt chủ thớt mập lên nhỉ