Bình luận

. Mấy Thụ bây giờ gia thất ổn định an nhàn hg biết hưởng, trong khi người ta ế chổng mông hg có ai ngó thiệt là đau lòng ???
Chịch dạo mẹ đi, nó chơi toy như thế để ra ngoài 2 c@y 1 lỗ cho mượt đó thằng ngu. Nó cắm 1 lúc 2 con cưu lên đầu mày rồi, ở đấy sắc lang sắc lẹm.